وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalanNya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa (al-an'Aam 6:153)

KULIAH FIQH SUNNAH - Siri 2

>> Saturday, January 16, 2010


Sambungan – Kaedah umum Tasyri’:

4. Permasaalahan yang diperselisihkan mestilah dikembalikan kepada Al-Qur’an dan Sunnah. Ini disebabkan ajaran agama telah dihurai dengan lengkap dalam Al-Qur’an, dan diperjelaskan oleh Sunnah Amali, Ajaran Islam telah pun sempurna (Al-Maidah :3).
Kaedah-kaedah ini digunakan oleh para sahabat dan dan generasi salafussoleh yang berikutnya dalam menggali perundangan Islam. Perbedaan pendapat di kalangan mereka amat minimum, hanya disebabkan perbedaan peringkat kefahaman sesebuah nas.
Imam-imam Mazhab juga sedaya upaya memperkenalkan agama dan membimbing manusia ke jalan yang benar, tetapi pada waktu yang sama melarang bertaqlid kepada mereka. Tujuan mereka mengistinbath hukum untuk membantu umat Islam memahami hukum Islam dengan cara yang betul.

Fikrah Imam Shafi’e dalam mengambil ilmu:
Imam Shafi’e membahagikan tingkatan ilmu kepada 5 peringkat:
1. Al-Qur’an dan Sunnah
2. Ijma’ sahabat Nabi SAW – persepakatan ulama’ di kalangan sahabat.
3. Apa yang disebut oleh sebahagian sahabat-sahabat Nabi SAW yang tidak diketahui mereka berselisih tentangnya.
4. Jika ada perselisihan sahabat-sahabat Nabi SAW, Imam Shafi’e mendahulukan sahabat-sahabat utama di kalangan ahli ilmu.
5. Qias atas sebahagian peringkat di atas.

Jika ada hujah dalam Al-Qur’an dan Sunnah, maka tidak boleh berpaling.

Di dalam berhukum, tidak ada seorang ulama’ pun yang membolehkan berhujah dengan hadis yang lemah.

Taqlid:
Manusia terbahagi kepada 3 golongan:
1. Mujtahid – yang mempunyai keupayaan mengeluarkan hukum berdasarkan dalil.
2. Ahli ilmu – berkeupayaan menilai ilmu dan dalilnya.
3. Orang awam – memerlukan pembimbing.
Orang awam dibolehkan bertaqlid dengan 3 syarat:
1. Boleh mengikuti seseorang ulama’ dalam furu’/fiqh, tetapi tidak dalam aspek aqidah.
2. Hendak bertaqlid kepada ulama’ yang muktabar.
3. Jika diketahui salah atau tidak kuat, hendaklah ditinggalkan dan ikut yang lebih kuat.

Sila klik di sini untuk ikuti kuliah ini.

0 comments:

About This Blog

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP